Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του συνόλου του Πλατωνικού έργου (αρχαίο κείμενο - νεοελληνική απόδοση).

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του συνόλου του Πλατωνικού έργου (αρχαίο κείμενο - νεοελληνική απόδοση).


Δράση Ατλαντίδα // 
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ακαδημίας ΠλάτωνοςΣτην σελίδα Ακαδημία Πλάτωνος - Οι δρόμοι της γνώσης μπορεί ο καθένας να αποκτήσει ψηφιακά αρχεία (pdf) επιλεγμένων εκδόσεων, του συνόλου των έργων του Πλάτωνα καθώς και κειμένων με άξονα αναφοράς την Πλατωνική παράδοση.

Η ψηφιακή αυτή βιβλιοθήκη έχει λάβει την ονομασία:


Το σύνολο των έργων του Πλάτωνα (όλα τα γνήσια και τα περισσότερα αμφισβητούμενα) στο αρχαίο κείμενο με τη νεοελληνική απόδοση από έγκυρες κι αναγνωρισμένες ελληνικές εκδόσεις.

Η δράση ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ, εκπονείται από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει:

- Πλατωνικό έργο. Το σύνολο του πλατωνικού έργου από έγκυρες και αναγνωρισμένες εκδόσεις.

- Επιλογή πλατωνικής φιλοσοφίας. Μικρό αριθμό χαρακτηριστικών πρωτότυπων κειμένων των διαδόχων και των νεοπλατωνικών, καθώς και φιλοσόφων με πλατωνικές επιρροές από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.

- Βιβλιογραφίες. Δέκα περίπου αναλυτικές, γενικές, ειδικές, θεματικές βιβλιογραφίες για θέματα σχετικά με τον Πλάτωνα, την πλατωνική φιλοσοφία, την εποχή του, την Ακαδημία, τη θέση και τη μυθολογία του συγκεκριμένου τόπου, τη μετέπειτα εξέλιξη των Ακαδημιών ανά τον κόσμο, την επιρροή της πλατωνικής φιλοσοφίας στους διάφορους τομείς του δυτικού (αλλά και αραβικού) πολιτισμού, κλπ.

- Επιλεγμένη αρθρογραφία. Επιλογή σημαντικών άρθρων ειδικού ενδιαφέροντος για πλατωνικά ζητήματα που δεν μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο, ψηφιοποίηση και ανάρτησή τους στο αποθετήριο.

- Εκτενής επιλεγμένη και σχολιασμένη δικτυογραφία. Παρουσίαση κόμβων και ιστοσελίδων σχετικών με την Ακαδημία ως τόπο και ως θεσμό, με τον Πλάτωνα και τους διαδόχους του, και με την πλατωνική φιλοσοφία και τις επιδράσεις της. Η επιλογή θα γίνει με γνώμονα την πληρότητα, την αξιοπιστία και το εύληπτο της πληροφορίας, καθώς και με γνώμονα την ιδιαιτερότητα της πτυχής της πλατωνικής σκέψης που αναπτύσσει, εικονογραφεί ή διαπραγματεύεται. Σύντομος σχολιασμός θα βοηθά στην άμεση κατατόπιση του εκπαιδευτικού για το αν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ή όχι ο συγκεκριμένος κόμβος ή ιστοσελίδα. Ο έλεγχος επιμέρους χαρακτηριστικών κάθε παρουσιαζόμενου κόμβου θα επιτρέπει συγκριτική αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό.- Σχολιασμένος κατάλογος άλλων ψηφιακών αποθετηρίων εικόνων και κειμένων. Ο κατάλογος αυτός σκοπό έχει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δράσεων (π.χ. αν ζητηθεί από τα παιδιά να αναζητήσουν πορτρέτα των φιλοσόφων θα τα κατευθύνει προς τα πλέον εμπλουτισμένα και ορθότερα τεκμηριωμένα αποθετήρια εικόνων γλυπτικής και ζωγραφικής μεγάλων μουσείων ή άλλων ακαδημαϊκών οργανισμών).
Το Πλατωνικό corpus 
στα αρχαία ελληνικά 
και σε νεοελληνική απόδοση

Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν είναι ενεργοί και παραπέμπουν στους σχετικούς συνδέσμους για "κατέβασμα" του σχετικού αρχείου (pdf). Στο τέλος παραθέτουμε έναν σύνδεσμο σε συμπιεσμένη μορφή όπου κατεβαίνουν όλα τα κείμενα μαζί.


Το Πλατωνικό έργο

Πλάτων, Αλκιβιάδης, μτφρ. Ε. Λιακάκος, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους, μτφρ. Θ. Σαμαράς, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2006
Πλάτων, Γοργίας, μτφρ. Στ. Τζουμελέας, εκδ. Δαίδαλος-Ζαχαρόπουλος, χ.χ.
Πλάτων, Ευθύδημος, μτφρ. Ν. Σκουτερόπουλος, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1987
Πλάτων, Ευθύφρων, μτφρ. Ν. Σκουτερόπουλος, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1982
Πλάτων, Θεαίτητος, μτφρ. Β. Τατάκης, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων , Ιππίας Ελάττων, μτφρ. Κ. Ζάμπα, εκδ. Φέξη, Αθήνα, 1912
Πλάτων, Ιππίας Μείζων, μτφρ. Χ. Καρούζος, Ι. Θ. Κακριδής, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, 1973
Πλάτων, Ίων, μτφρ. Α. Ροζοκόκη, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα, 2002
Πλάτων, Κρατύλος, μτφρ. Η. Λάγιος, εκδ. Δαίδαλος-Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Κρίτιας, μτφρ. Γ. Κορδάτος, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Κρίτων, μτφρ. Θ. Σαμαράς, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2006
Πλάτων, Λάχης, μτφρ. Β. Τατάκης, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Λύσις, μτφρ. Ν.Σκουτερόπουλος, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1981
Πλάτων, Μενέξενος, μτφρ. Κ.Π. Αθανασάτος, εκδ. Δαίδαλος- Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Μένων, μτφρ. Β. Τατάκης, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Νόμοι, βιβλίο Α, μτφρ. Η.Π. Νικολούδης, εκδ. Δαίδαλος- Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2008
Πλάτων, Νόμοι, βιβλία Β, Γ, Δ, μτφρ. Η.Π. Νικολούδης, εκδ. Δαίδαλος- Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2009
Πλάτων, Νόμοι, βιβλία Ε, Στ, μτφρ. Η.Π. Νικολούδης, εκδ. Δαίδαλος- Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2011
Πλάτων, Νόμοι, βιβλία Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, μτφρ. Η.Π. Νικολούδης, εκδ. Δαίδαλος- Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα (ανέκδοτο)
Πλάτων, Παρμενίδης, μτφρ. Π. Γρατσιάτος, εκδ. Φέξη, 1912
Πλάτων, Πολιτεία, μτφρ. Ι. Γρυπάρης, εκδ. Δαίδαλος- Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Πολιτικός, μτφρ. Η. Λάγιος, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Πρωταγόρας, μτφρ. Η. Σπυρόπουλος, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2009
Πλάτων, Σοφιστής, μτφρ. Δ. Γληνός, εκδ. Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Συμπόσιο, μτφρ. Ι.Συκουτρής, Αθήνα, 1934
Πλάτων, Τίμαιος, μτφρ. Β. Κάλφας, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 2013
Πλάτων, Φαίδρος, μτφρ. Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 2013
Πλάτων, Φαίδων, μτφρ. Γ. Πετράκης, Θεσσαλονίκη, 2014
Πλάτων, Φίληβος, μτφρ. Μ.Ανδρόνικος, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Χαρμίδης, μτφρ. Ν. Τετενές, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Αντερασταί, μτφρ. Π.Πετρίδης, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Θεάγης, μτφρ. Π. Πετρίδης, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Ίππαρχος, μτφρ. Π.Πετρίδης, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Κλειτοφών, μτφρ. Ν. Καζαντζάκης, εκδ. Φέξη, Αθήνα, 1912
Πλάτων, Μίνως, μτφρ. Ν. Καζαντζάκης, εκδ. Φέξη, Αθήνα, 1912
Πλάτων, Ορισμοί, μτφρ. Γ. Αραμπατζής, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1997
Πλάτων, Σίσυφος, μτφρ. Ν. Καζαντζάκης, εκδ. Φέξη, Αθήνα, 1912


Έργα (μετα)πλατωνικών φιλοσόφων

Πλωτίνος, Εννεάδων βιβλία 30-33 (Το «μεγάλο βιβλίο»), μτφρ. Γ. Τζαβάρας, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα, 1995
Πορφύριος, Πυθαγόρου Βίος, μτφρ. Κ. Μακρής, εκδ. Κατάρτι, Αθήνα, 2004
Αλβίνος, Διδασκαλικός, μτφρ. Ε. Τριανταφυλλίδη, Επιμέλεια-Εισαγωγή: Άννα Τσιώτσιου, εκδ. Αρχέτυπο, Θεσσαλονίκη, 2004


Έργα αρχαίων συγγραφέων σχετικά με τον Πλάτωνα

Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων, Βιβλίο Γ- Πλάτων, Βιβλίο Δ - Σπεύσιππος, μτφρ. Α. Αλεξιάδη, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ. (ανέκδοτο)
Ξενοφών, Απομνημονεύματα, μτφρ. Κ. Βάρναλης, επιμ. μτφρ. Β. Βασιλείου, εκδ. Δαίδαλος- Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους, μτφρ. Κ. Καιροφύλας-Στ. Τζουμελέας, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Παυσανίας, Αττικά (κεφ. 29 Ακαδήμεια), μτφρ. Ν. Παπαχατζής, εκδ. Δαίδαλος-Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.


Όλα τα άνω κείμενα σε έναν σύνδεσμο:

"κατέβασμα" εδώ


Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Οι μονολιθικές εκκλησίες στην Lalibela της Αιθιοπίας // Ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό θαύμα στην καρδιά της Αφρικής.Ταξίδι στην Αιθιοπία της Αφρικής για να γνωρίσουμε τις 11 μονολιθικές εκκλησίες στην πόλη Lalibela. Ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό θαύμα σκαλισμένο στα βράχια και στο υπέδαφος της Βόρειας Αιθιοπίας.


Εισαγωγή

Η πόλη της Lalibela στην Αιθιοπία, είναι ένας τόπος των θρύλων και των μύθων. Λίγα γεγονότα είναι σαφή, εκτός από το ότι ονομαζόταν αρχικά Roha και ήταν η πρωτεύουσα της δυναστείας Zagwe, που βασίλευσε στην Αιθιοπία από τον 10ο έως τα μέσα του 13ου αιώνα. Δικαιωματικά ανήκει στις περιοχές με τους πλέον εκπληκτικούς ιερούς τόπους του κόσμου, εφόσον εκεί συναντούμε συνολικά έντεκα (11) λαξευμένες στο βράχο εκκλησίες, η κάθε μια σκαλισμένη εξ ολοκλήρου από ένα και μόνο κομμάτι ηφαιστιακού πετρώματος (volcanic tuff rock). Στο παρόν άρθρο, γνωρίζουμε την περιοχή και τα 11 αυτά μοναδικά μονολιθικά οικοδομήματα, όλα ξεχωριστά μεταξύ τους και όλα ιδιαίτερα.

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Οι πρώτες τρεις φωτογραφίες στην Ελλάδα και οι θέσεις λήψης τους (1839)


Οι πρώτες τρεις φωτογραφίες στην Ελλάδα, από τον Γάλλο Pierre-Gaspard Gustave Joly de Lotbiniere, τον Οκτώβριο του 1839 και οι θέσεις λήψης τους.


"Ταξιδιώτες, σύντομα θα είστε σε θέση να αποκτήσετε
τη συσκευή που εφηύρε ο κ.Νταγκέρ 
και να φέρετε πίσω στην Γαλλία 
τα πιο όμορφα μνημεία και τοποθεσίες 
από ολόκληρο τον κόσμο." 

Gazette de France, 6 Ιανουαρίου 1839
Εισαγωγή


Ο πρώτος φωτογραφικός τρίποδας στήθηκε στην Ελλάδα μόλις δυο μήνες μετά την επίσημη ανακοίνωση της εφεύρεσης της φωτογραφίας (19 Αυγούστου 1839) και καθόλου παράδοξα πήρε θέση απέναντι από την Ακρόπολη. Ο Καναδός Pierre-Gaspard Gustave Joly de Lotbiniere στα πλαίσια ενός εξερευνητικού - φωτογραφικού ταξιδιού με την πρόσφατη εφεύρεση του Νταγκέρ (Daguerre) επισκέπτεται την Αθήνα και βγάζει τις πρώτες φωτογραφίες στον Ελληνικό χώρο. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε αυτές τις φωτογραφίες και εντοπίζουμε τα σημεία όπου ο Lotbiniere έστησε τον τρίποδα του.


Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Magic Βus και Hippie Trail // Η πορεία του "Μαγικού Λεωφορείου" από το Λονδίνο μέχρι την Ινδία και το Νεπάλ.Magic Βus και Hippie Trail. 
Η πορεία του "Μαγικού Λεωφορείου" 
από το Λονδίνο μέχρι την Ινδία και το Νεπάλ.


Εισαγωγή

Στο παρόν άρθρο ταξιδεύουμε στα μονοπάτια του δρόμου των Χίππις (Hippie Trail), έτσι όπως αυτός χαράχτηκε και διαμορφώθηκε από το 1967 μέχρι και το 1979, οπότε η χερσαία διαδρομή Λονδίνο - Ινδία γίνεται πλέον απαγορευτική λόγω των πολέμων στις χώρες διέλευσης. Με κύριο μέσο μεταφοράς τα λεωφορεία, την πλέον οικονομική λύση της εποχής, οι τότε περιπετειώδεις νεαροί, που αυτοαποκαλούνταν φρικιά, ξεκινούσαν το μακρύ ταξίδι από το Λονδίνο προς τις χώρες και περιοχές παραγωγής μαριχουάνας και χασίς, με κύριο σκοπό την διασκέδαση, την περιπέτεια και την απρόσκοπτη χρήση του "ιερού φυτού". Στο παρόν άρθρο εντοπίζουμε αυτή την πορεία και τις πόλεις σταθμούς, στο ταξίδι από το Λονδίνο μέχρι την Ινδία και παράλληλα ξετυλίγουμε την ιστορία του πιο περιπετειώδη "μαγικού" δρόμου στην σύγχρονη τουριστική εποχή. Ακόμα αποσαφηνίζουμε τι ήταν το Magic Bus και ξεκαθαρίζουμε τους μύθους και τις αλήθειες που κρύβονται πίσω από το αυτό το όνομα.

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Η γειτονιά της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών (Αττάλου, Αρείου Πάγου), πριν την κατεδάφιση της και τις ανασκαφές του 1931.


Οι γειτονιές Αττάλου και Αρείου Πάγου, πριν την κατεδάφιση τους, το 1931, για την έναρξη των ανασκαφών από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών των Αθηνών (ASCSA). Ιστορική και φωτογραφική αναδρομή στις γειτονιές που χάθηκαν, για να αποκαλυφθούν τα οικοδομήματα της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών.

Εισαγωγή

Στο παρόν άρθρο ταξιδεύουμε και πάλι στον χρόνο, αυτή την φορά στο ιστορικό κέντρο της Αρχαίας πόλης, την Αρχαία Αγορά Αθηνών. Σήμερα (2016) ο καθένας μπορεί να επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο της Αγοράς και να θαυμάσει τα θεμέλια των οικοδομημάτων, που στέγασαν τις πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές δραστηριότητες της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, καθώς και να περπατήσει στα στενά εκείνα που περπάτησε ο Σόλων, ο Πεισίστρατος, ο Κλεισθένης, ο Περικλής, ο Φειδίας, ο Σωκράτης και τόσοι άλλοι γνωστοί Αθηναίοι και όχι μόνο. Παρόλαυτα το θέμα του άρθρου μας, είναι οι γειτονιές που υπήρχαν σε αυτή την περιοχή, πριν την κατεδάφιση τους για την έναρξη των ανασκαφών, από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών των Αθηνών, το 1931.


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Βίος Πλάτωνος // Η ζωή και το έργο του Πλάτωνα μέσα από τις πηγές.


Βίος Πλάτωνος. 
Η ζωή και το έργο του Πλάτωνα 
μέσα από τις πηγές.


Εισαγωγή

Στο παρών άρθρο παρουσιάζουμε την βιογραφία του Πλάτωνα, σε μια προσπάθεια σύνθεσης των βιογραφικών πληροφοριών για την ζωή και την δράση του, μέσα από τις σωζόμενες πηγές. Μεγάλο μέρος του κειμένου αποτελεί σύνθεση έρευνας, άρθρων, δημοσιεύσεων και κειμένων άλλων ανθρώπων, με τον δικό μας κόπο να καταναλώνεται στον, κατά τον δυνατό, έλεγχο της εγκυρότητας και στην όσο το δυνατόν καλύτερη ροή και σύνθεση της ιστορίας χωρίς ασάφειες και ασυνέχειες της παρεχόμενης πληροφορίας.

Το ερευνητικό πεδίο της παρούσας μελέτης εξαντλήθηκε λοιπόν στην εύρεση των σωζόμενων ιστορικών πηγών, που περιλαμβάνουν στοιχεία για την ζωή και την δράση του μεγάλου φιλοσόφου. Αν και ο Πλάτων είναι ανάμεσα στους πλέον δημοφιλής και πολυδιαβασμένους φιλοσόφους, πολλά στοιχεία για την ζωή και το έργο του παραμένουν είτε άγνωστα, είτε κινούνται στην σφαίρα της φαντασίας. Με το παρόν άρθρο θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε όλες αυτές τις ασάφειες, σκόπιμες η μη.