Αναρτήσεις

Ιλισσός Θ' // Αρχαίο Γυμνάσιο Κυνοσάργους [βίντεο]

Ιλισσός Η' // Στον Εθνικό Κήπο και τις αρχαιότητές του [βίντεο]

Ιλισσός Ζ' // Η πηγή της Καλλιρρόης και τα Παριλίσσια Ιερά [βίντεο]

Σπήλαιο Berger (Μπερζέ) Γαλλίας // Κατάβαση στα -1000 μέτρα // Ελληνική αποστολή 2019 [βίντεο]