Αναρτήσεις

Αυθαίρετη δόμηση // Το ιστορικό μιας διαχρονικής Ελληνικής πραγματικότητας // Η περίπτωση της Νέας Μάκρης.

Αυτοψία στην Μάνδρα (Ιούλιος 2018) με μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Ροή - Πολίτες Υπέρ των Ρεμάτων.