Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

Η ομορφιά σκοτώνει, αγαπητοί μου φίλοι... [Αττική 12.6.2019]

Η ομορφιά σκοτώνει, αγαπητοί μου φίλοι

Η ομορφιά σκοτώνει, αγαπητοί μου φίλοι. Η ομορφιά σκοτώνει. Το κάλλος, η ομορφιά, είναι η αρχή του τρομερού, θα μας πει ένας νέος, Ευρωπαίος ωραίος λυρικός, ο Ρίλκε, στις Ελεγείες του Ντουίνο, γιατί η ομορφιά είναι η αρχή του τρομερού που μόλις την αντέχουμε και γαλήνια περιφρονεί και να μας καταστρέψει ακόμη. Η ομορφιά σκοτώνει.