Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Ερέχθειο Ακροπόλεως // Προσδιορισμός έτους και ημέρας θεμελίωσης του μνημείου, με χρήση αστρογεωδαιτικών μεθόδων.Ερέχθειο Ακροπόλεως. 
Αστρονομικός προσανατολισμός μνημείου και 
χρονολόγηση κτίσεως, χρησιμοποιώντας
αστρογεωδαιτικές μεθόδους.


Εισαγωγή

Με το παρόν άρθρο, τρίτο της σειράς Αστρονομικοί Προσανατολισμοί Μνημείων, ξεκινάμε την σειρά των υπό εξέταση μνημείων, με πρώτο υπό εξέταση μνημείο το Ερέχθειο της Ακροπόλεως*. Σε αυτό το άρθρο, καθώς και σε όλα τα παρόμοια της εν λόγω σειράς, αναλύουμε την μέθοδο που εφαρμόστηκε για την εύρεση του αστρονομικού προσανατολισμού και την χρονολόγηση του μνημείου. Το άρθρο καταλήγει με την "ταυτότητα του μνημείου", όπου αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία κτίσης του, καθώς και με τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

*Η έρευνα του αστρονομικού προσανατολισμού του συγκεκριμένου μνημείου έγινε στο πλαίσιο Διπλωματικής Εργασίας της Αικατερίνης Μηνά, υπό την επίβλεψη του Αναπ. Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Γεωργίου Πανταζή & της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Ε.Μ.Π. Ευαγγελίας Λάμπρου.