Αναρτήσεις

Κατάβαση και περιήγηση στο σπηλαιοβάραθρο "Συκιά" στον Νότιο Υμηττό, με την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία // 25.2.2018 [βίντεο]

Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας: "Σώζουμε το ρέμα - Σώζουμε ζωές" // Ομιλίες διεπιστημονικής ενημέρωσης - ανοιχτής συζήτησης

Μια κριτική ανάγνωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ρέματος του Προφήτη Δανιήλ.

Οι Ελληνικοί Μύθοι // Ανάγνωση κειμένου για το μητρογραμμικό παρελθόν του Αιγαίου.

Η πορεία προς την Τροία // Ανάγνωση κειμένου του Ερρίκου Σλήμαν.