Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του συνόλου του Πλατωνικού έργου (αρχαίο κείμενο - νεοελληνική απόδοση)

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του συνόλου του Πλατωνικού έργου
(αρχαίο κείμενο - νεοελληνική απόδοση).

Δράση Ατλαντίδα // 
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ακαδημίας ΠλάτωνοςΣτην σελίδα Ακαδημία Πλάτωνος - Οι δρόμοι της γνώσης μπορεί ο καθένας να αποκτήσει ψηφιακά αρχεία (pdf) επιλεγμένων εκδόσεων, του συνόλου των έργων του Πλάτωνα καθώς και κειμένων με άξονα αναφοράς την Πλατωνική παράδοση.

Η ψηφιακή αυτή βιβλιοθήκη έχει λάβει την ονομασία:


Το σύνολο των έργων του Πλάτωνα (όλα τα γνήσια και τα περισσότερα αμφισβητούμενα) στο αρχαίο κείμενο με τη νεοελληνική απόδοση από έγκυρες κι αναγνωρισμένες ελληνικές εκδόσεις.

Η δράση ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ, εκπονείται από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει:

- Πλατωνικό έργο. Το σύνολο του πλατωνικού έργου από έγκυρες και αναγνωρισμένες εκδόσεις.

- Επιλογή πλατωνικής φιλοσοφίας. Μικρό αριθμό χαρακτηριστικών πρωτότυπων κειμένων των διαδόχων και των νεοπλατωνικών, καθώς και φιλοσόφων με πλατωνικές επιρροές από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.

- Βιβλιογραφίες. Δέκα περίπου αναλυτικές, γενικές, ειδικές, θεματικές βιβλιογραφίες για θέματα σχετικά με τον Πλάτωνα, την πλατωνική φιλοσοφία, την εποχή του, την Ακαδημία, τη θέση και τη μυθολογία του συγκεκριμένου τόπου, τη μετέπειτα εξέλιξη των Ακαδημιών ανά τον κόσμο, την επιρροή της πλατωνικής φιλοσοφίας στους διάφορους τομείς του δυτικού (αλλά και αραβικού) πολιτισμού, κλπ.

- Επιλεγμένη αρθρογραφία. Επιλογή σημαντικών άρθρων ειδικού ενδιαφέροντος για πλατωνικά ζητήματα που δεν μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο, ψηφιοποίηση και ανάρτησή τους στο αποθετήριο.

- Εκτενής επιλεγμένη και σχολιασμένη δικτυογραφία. Παρουσίαση κόμβων και ιστοσελίδων σχετικών με την Ακαδημία ως τόπο και ως θεσμό, με τον Πλάτωνα και τους διαδόχους του, και με την πλατωνική φιλοσοφία και τις επιδράσεις της. Η επιλογή θα γίνει με γνώμονα την πληρότητα, την αξιοπιστία και το εύληπτο της πληροφορίας, καθώς και με γνώμονα την ιδιαιτερότητα της πτυχής της πλατωνικής σκέψης που αναπτύσσει, εικονογραφεί ή διαπραγματεύεται. Σύντομος σχολιασμός θα βοηθά στην άμεση κατατόπιση του εκπαιδευτικού για το αν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ή όχι ο συγκεκριμένος κόμβος ή ιστοσελίδα. Ο έλεγχος επιμέρους χαρακτηριστικών κάθε παρουσιαζόμενου κόμβου θα επιτρέπει συγκριτική αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό.

- Σχολιασμένος κατάλογος άλλων ψηφιακών αποθετηρίων εικόνων και κειμένων. Ο κατάλογος αυτός σκοπό έχει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δράσεων (π.χ. αν ζητηθεί από τα παιδιά να αναζητήσουν πορτρέτα των φιλοσόφων θα τα κατευθύνει προς τα πλέον εμπλουτισμένα και ορθότερα τεκμηριωμένα αποθετήρια εικόνων γλυπτικής και ζωγραφικής μεγάλων μουσείων ή άλλων ακαδημαϊκών οργανισμών).

Το Πλατωνικό corpus 
στα αρχαία ελληνικά 
και σε νεοελληνική απόδοση

Οι σύνδεσμοι που ακολουθούν είναι ενεργοί και παραπέμπουν στους σχετικούς συνδέσμους για "κατέβασμα" του σχετικού αρχείου (pdf). Στο τέλος παραθέτουμε έναν σύνδεσμο σε συμπιεσμένη μορφή όπου κατεβαίνουν όλα τα κείμενα μαζί.

Το Πλατωνικό έργο

Πλάτων, Αλκιβιάδης, μτφρ. Ε. Λιακάκος, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους, μτφρ. Θ. Σαμαράς, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2006
Πλάτων, Γοργίας, μτφρ. Στ. Τζουμελέας, εκδ. Δαίδαλος-Ζαχαρόπουλος, χ.χ.
Πλάτων, Ευθύδημος, μτφρ. Ν. Σκουτερόπουλος, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1987
Πλάτων, Ευθύφρων, μτφρ. Ν. Σκουτερόπουλος, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1982
Πλάτων, Θεαίτητος, μτφρ. Β. Τατάκης, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων , Ιππίας Ελάττων, μτφρ. Κ. Ζάμπα, εκδ. Φέξη, Αθήνα, 1912
Πλάτων, Ιππίας Μείζων, μτφρ. Χ. Καρούζος, Ι. Θ. Κακριδής, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, 1973
Πλάτων, Ίων, μτφρ. Α. Ροζοκόκη, εκδ. Επικαιρότητα, Αθήνα, 2002
Πλάτων, Κρατύλος, μτφρ. Η. Λάγιος, εκδ. Δαίδαλος-Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Κρίτιας, μτφρ. Γ. Κορδάτος, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Κρίτων, μτφρ. Θ. Σαμαράς, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2006
Πλάτων, Λάχης, μτφρ. Β. Τατάκης, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Λύσις, μτφρ. Ν.Σκουτερόπουλος, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1981
Πλάτων, Μενέξενος, μτφρ. Κ.Π. Αθανασάτος, εκδ. Δαίδαλος- Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Μένων, μτφρ. Β. Τατάκης, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Νόμοι, βιβλίο Α, μτφρ. Η.Π. Νικολούδης, εκδ. Δαίδαλος- Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2008
Πλάτων, Νόμοι, βιβλία Β, Γ, Δ, μτφρ. Η.Π. Νικολούδης, εκδ. Δαίδαλος- Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2009
Πλάτων, Νόμοι, βιβλία Ε, Στ, μτφρ. Η.Π. Νικολούδης, εκδ. Δαίδαλος- Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 2011
Πλάτων, Νόμοι, βιβλία Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, μτφρ. Η.Π. Νικολούδης, εκδ. Δαίδαλος- Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα (ανέκδοτο)
Πλάτων, Παρμενίδης, μτφρ. Π. Γρατσιάτος, εκδ. Φέξη, 1912
Πλάτων, Πολιτεία, μτφρ. Ι. Γρυπάρης, εκδ. Δαίδαλος- Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Πολιτικός, μτφρ. Η. Λάγιος, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Πρωταγόρας, μτφρ. Η. Σπυρόπουλος, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2009
Πλάτων, Σοφιστής, μτφρ. Δ. Γληνός, εκδ. Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Συμπόσιο, μτφρ. Ι.Συκουτρής, Αθήνα, 1934
Πλάτων, Τίμαιος, μτφρ. Β. Κάλφας, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 2013
Πλάτων, Φαίδρος, μτφρ. Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 2013
Πλάτων, Φαίδων, μτφρ. Γ. Πετράκης, Θεσσαλονίκη, 2014
Πλάτων, Φίληβος, μτφρ. Μ.Ανδρόνικος, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Χαρμίδης, μτφρ. Ν. Τετενές, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Αντερασταί, μτφρ. Π.Πετρίδης, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Θεάγης, μτφρ. Π. Πετρίδης, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Ίππαρχος, μτφρ. Π.Πετρίδης, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Πλάτων, Κλειτοφών, μτφρ. Ν. Καζαντζάκης, εκδ. Φέξη, Αθήνα, 1912
Πλάτων, Μίνως, μτφρ. Ν. Καζαντζάκης, εκδ. Φέξη, Αθήνα, 1912
Πλάτων, Ορισμοί, μτφρ. Γ. Αραμπατζής, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1997
Πλάτων, Σίσυφος, μτφρ. Ν. Καζαντζάκης, εκδ. Φέξη, Αθήνα, 1912

Έργα (μετα)πλατωνικών φιλοσόφων

Πλωτίνος, Εννεάδων βιβλία 30-33 (Το «μεγάλο βιβλίο»), μτφρ. Γ. Τζαβάρας, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα, 1995
Πορφύριος, Πυθαγόρου Βίος, μτφρ. Κ. Μακρής, εκδ. Κατάρτι, Αθήνα, 2004
Αλβίνος, Διδασκαλικός, μτφρ. Ε. Τριανταφυλλίδη, Επιμέλεια-Εισαγωγή: Άννα Τσιώτσιου, εκδ. Αρχέτυπο, Θεσσαλονίκη, 2004

Έργα αρχαίων συγγραφέων σχετικά με τον Πλάτωνα

Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων, Βιβλίο Γ- Πλάτων, Βιβλίο Δ - Σπεύσιππος, μτφρ. Α. Αλεξιάδη, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ. (ανέκδοτο)
Ξενοφών, Απομνημονεύματα, μτφρ. Κ. Βάρναλης, επιμ. μτφρ. Β. Βασιλείου, εκδ. Δαίδαλος- Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους, μτφρ. Κ. Καιροφύλας-Στ. Τζουμελέας, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
Παυσανίας, Αττικά (κεφ. 29 Ακαδήμεια), μτφρ. Ν. Παπαχατζής, εκδ. Δαίδαλος-Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.

Όλα τα άνω κείμενα σε έναν σύνδεσμο:

"κατέβασμα" εδώ


Σχόλια

 1. Στο .pdf:
  Πλάτων, Πολιτεία, μτφρ. Ι. Γρυπάρης, εκδ. Δαίδαλος- Ι.Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, χ.χ.
  λείπει το δισέλιδο 504-505.
  Παρακαλώ προσθέστε το. Χωρίς αυτό ο μύθος του σπηλαίου είναι ελλιπής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι σύνδεσμοι είναι εξωτερικοί. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το διορθώσουμε εμείς αλλά μπορούμε να το επισημάνουμε. Σας ευχαριστούμε για την παρατήρηση.

   Διαγραφή
 2. Πάω σε αυτές τις σελίδες και δεν βλέπω τίποτα!
  Απλά φάγαμε τα χρήματα από το ΕΣΠΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχετε δίκιο. Δυστυχώς οι σύνδεσμοι είναι εξωτερικοί και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.

   Διαγραφή
 3. ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ. ΕΥΤΥΧΩΣ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD. https://drive.google.com/file/d/0Bz9aozfMVyAUTktjQUpOUTVsWUU/view?usp=sharing

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου