Δύο σπήλαια στο ρέμα Ρουφέα (κλάδος ρέματος Λεύκης) στην Αίγινα.

Τα σπήλαια στο ρέμα Ρουφέα 
(κλάδος ρέματος Λεύκης) 
στην Αίγινα.


Εισαγωγή

Η νήσος Αίγινα, για όσους γνωρίζουν, έχει κοντά στο ομώνυμο λιμάνι της και λίγο νοτιότερα δυο ρέματα με τα χαρακτηριστικά ονόματα Λεύκη και Σκοτεινή. Το μεν ρέμα της Λεύκης είναι το βόρειο ενώ το ρέμα της Σκοτεινής το νότιο. Το ρέμα Σκοτεινής εκβάλλει νότια της πόλης της Αίγινας στον θαλάσσιο αποδέκτη, ενώ για το ρέμα Λεύκης δεν υπάρχει σαφής θέση εκβολής αφού υπάρχει πολύ έντονη αλλοίωση της κοίτης του, αμέσως μετά την συμβολή του ρέματος με τον κλάδο Ρουφέα σ’ αυτό, με αποτέλεσμα να διαχέεται η απορροή τους στους δρόμους και τις παρακείμενες ιδιοκτησίες. Δεν θα σταθούμε στις εγκληματικές επεμβάσεις που έχουν γίνει στα ρέματα της περιοχής, αλλά στην ανακάλυψη μας, κατόπιν αυτοψίας, στον κλάδο Ρουφέα του ρέματος της Λεύκης, δυο σπηλαιωδών σχηματισμών μέσα στην κοίτη του, οι οποίοι μας προξένησαν το ενδιαφέρον.

Τα ρέματα της Αίγινας

Σε παλαιότερο άρθρο μας (2017) έχουμε μελετήσει και έχουμε παρουσιάσει όλα τα ρέματα της Αίγινας. Εδώ ο σχετικός χάρτης:


Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης μας υπάρχουν δυο ρέματα, νότια του λιμανιού της Αίγινας. Στον επόμενο χάρτη έχουμε κάνει μεγέθυνση στην εν λόγω περιοχή:


Το ενδιαφέρον στην περιοχή και ειδικά στο ρέμα Ρουφέα, τον βόρειο κλάδο του ρέματος Λεύκης, μας προκάλεσε η ύπαρξη αρκετών σπηλαιωδών σχηματισμών με δυο από αυτούς να ξεχωρίζουν λόγω μεγέθους. Μάλιστα και τα δυο σπήλαια έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται ως αποθήκες η μαντριά των βοσκών της περιοχής καθότι η γεωλογία της περιοχής και η μηχανική δράση του νερού, επιτρέπει τον σχηματισμό τέτοιων κοιλώσεων στα πρανή του ρέματος.Τα δυο σπήλαια που θα παρουσιάσουμε δεν είναι τα τυπικά σπήλαια που όλοι έχουμε στο μυαλό μας, με τους γνωστούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Στην ουσία πρόκειται για δυο σπηλαιώδεις σχηματισμούς. Θυμίζουμε ότι ως σπήλαια ορίζεται: οποιαδήποτε φυσική κοιλότητα στο εσωτερικό της γης, στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο άνθρωπος. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία δεν υπάρχει πρόσβαση για τον άνθρωπο, γίνεται λόγος για έγκοιλο.

Πάμε να δούμε λοιπόν τις φωτογραφίες από τα δυο αυτά μικρά σπήλαια:

Σπήλαιο α' - Ένα σπήλαιο με ψυγείο


Σπήλαιο β' - Ένα σπήλαιο - μαντρί

______________________________________________________________________
Έρευνα: Ομάδα Γεωμυθική

Φωτογραφίες - Επεξεργασία κειμένων - μορφοποίηση:
Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Ημερομηνία αυτοψίας: Μάρτιος 2018

Σε συνεργασία με την εταιρεία Digital Earth E.Π.Ε.


Σχόλια