Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Περί Γεωμυθικής

Η ΓΕΩΜΥΘΙΚΗ είναι ένας όρος που επινοήθηκε γύρω στο 2006 σε συζητήσεις, αναζητήσεις και εξερευνήσεις δύο ανήσυχων φίλων. Η ανάγκη αυτοπροσδιορισμού της έρευνας που ξεκίνησε να λαμβάνει χώρα τότε οδήγησε στην ίδρυση της ομώνυμης ομάδας και στην σύνταξη ενός μανιφέστου.Το όνομα της ομάδας

Γεωμυθική είναι το όνομα της ομάδας μας. 

Προέρχεται από την συνένωση δυο λέξεων:

της Γαίας (λέξη σύμβολο για την ενασχόληση με τα της Φύσης) και 
- του Μύθου (λέξη σύμβολο για την ενασχόληση με τα του ανθρώπου).


Σκοπός

είναι η προσέγγιση και ανακάλυψη της πραγματικότητας, ή μέρους αυτής, στα πεδία ενασχόλησης της ομάδας


Μέθοδος

για την επίτευξη του σκοπού μας χρησιμοποιούμε την έρευνα, την μελέτη και την εξερεύνηση χρησιμοποιώντας εργαλεία και συνδυάζοντας γνώσεις από πλήθος επιστημονικών πεδίων κυρίως όμως των γεωεπιστημών.


Πεδία ενασχόλησης

Γεωμυθία και Γεωμυθολογία
Εύρεση πρωτογενούς και αρχειακού υλικού και πηγών
Εξερεύνηση φύσης και πόλης, υπέργειας και υπόγειας
- Χωροθέτηση ανθρωπογενών κατασκευών (άγνωστων κυρίως και εξαφανισμένων)
- Προσανατολισμός θρησκευτικών τεμενών, μαντείων, μεγαλιθικών μνημείων και συσχετισμός τους
Τεκμηρίωση τοπογραφίας γεωγραφικών περιοχών και υδάτινων ρευμάτων σε διάφορες χρονικές περιόδους
- Μελέτη πολεοδομίας αστικών και μη χώρων και συσχετισμός με την ιερή γεωμετρία και τον αστροπροσανατολισμό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου