Το μανιφέστο της Γεωμυθικής [2007]


Η ιδέα της δημιουργίας μιας ανεξάρτητης ομάδας που θα ασχολείται με τις λεγόμενες Γεωεπιστήμες έρχεται σαν συνέπεια της έλλειψης μελετών, υπηρεσιών, βιβλιοθήκης, εργαλείων και κυρίως εργασίας πεδίου σε επίπεδο επιστημονικό/ερευνητικό σε πρωτότυπες θεωρίες και προσεγγίσεις ή υλοποιήσεις μεθόδων και οργάνων στον τομέα των επιστημών της Γαίας.

Λέγοντας Γεωεπιστήμες αναφερόμαστε σε όλες τις επιστήμες που έχουν ως άμεση η έμμεση ενασχόληση με την Γαία. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

- Γεωγραφία 
- Γεωμετρία 
- Γεωδαισία (Ανώτερη, Θαλάσσια, Υπόγεια, Δορυφορική, Αστέρων) 
- Γεωλογία 
- Γεωφυσική 
- Γεωχημεία 
- Γεωυδραυλική 
- Γεωθερμία 
- Γεωχρονολόγηση 
- Γεωτεχνολογίες 
- Γεωπληροφορική 
- Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
- Γεωστατιστική 
- Τηλεπισκόπηση 
- Φωτογραμμετρία 
- Ωκεανογραφία 
- Σεισμολογία 
- Σπηλαιολογία 
- Περιβαλλοντικές επιστήμες
- Οικολογία
- Βιώσιμος σχεδιασμός και λύσεις
- Βοτανική
- ...

Για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων χρησιμοποιούνται τεχνολογίες πληροφορικής, πρωτοπόρες μαθηματικές εφαρμογές, σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες και φυσικά έρευνες αρχείων και εργασίες πεδίου

Η ΓΕΩΜΥΘΙΚΗ δεν σκοπεύει να μείνει στο αυστηρά (δογματικό) επιστημονικό αντικείμενο, αλλά θα προχωρήσει και σε θέματα που δεν ακουμπάει η σύγχρονη καθεστηκυία τάξη των επιστημών της Γαίας. Ένα τέτοιο πεδίο ενασχόλησης είναι οι Μύθοι, οι Λόγοι και οι Παραδόσεις των ανθρώπων και των λαών που αφορούν την Γαία, καθώς και ο αποσυμβολισμός τους στα πλαίσια των γεωεπιστημών.

H ΓΕΩΜΥΘΙΚΗ όπως είναι πλέον το όνομα της ομάδας οδεύει με τις αρχές της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αρμονίας. Πεποίθηση μας είναι πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος αν το κίνητρο δεν είναι ο έρωτας προς το αντικείμενο ενασχόλησης.

Κάθε ένας που δηλώνει ερωτευμένος με κάτι 
προσπαθώντας να το κατανοήσει και 
να προσεγγίσει την αλήθεια του 
είναι εν δυνάμει μέλος της ΓΕΩΜΥΘΙΚΗΣ.

Η ΓΕΩΜΥΘΙΚΗ στεγάζει ανθρώπους με τα ίδια κίνητρα λοιπόν και όχι κατ ανάγκη με τα ίδια εργαλεία.

Η ΓΕΩΜΥΘΙΚΗ είναι ένα καράβι, με πλήρωμα ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους με πλοηγούς τον νού και την ψυχή και αρμενίζει σε αυτή τη γωνιά του κόσμου προσπαθώντας να ανακαλύψει κομμάτια αλήθειας. Η Ιθάκη μας και το ταξίδι προς αυτήν, είναι η ηδονή της εξερεύνησης και της ανακάλυψης.

Καλό μας ταξίδι!
_________________________________________________________________________________
*Το παρόν κείμενο γράφτηκε στην Αθήνα κατά την διάρκεια του 2007


Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου