Τα προϊστορικά Ντολμέν στην περιοχή της Απουλίας (Puglia) στην Κάτω Ιταλία.

Τέσσερα προϊστορικά Ντολμέν βρίσκονται ακόμα και σήμερα σε κοινή θέα στην περιοχή της Απουλίας (Puglia) στην Κάτω Ιταλία. Η Απουλία, μέρος της "Μεγάλης Ελλάδος" της Κάτω Ιταλίας, με σημαντικούς εμπορικούς δεσμούς με την Ελλάδα ήδη από τα Μυκηναϊκά χρόνια, είναι μια περιοχή που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι και ίχνη δεινοσαύρων, ενώ η κατοίκηση είναι συνεχής και τεκμηριωμένη από τα παλαιολιθικά χρόνια. Τα ντολμέν είναι μεγαλιθικές κατασκευές, με χαρακτηριστική τρίλιθη μονολιθική αρχιτεκτονική σαν "Π" και έχουν βρεθεί σε όλη την Ευρώπη. Τα αρχαιότερα χρονολογούνται στην Νεολιθική εποχή ήδη από το 7.000 π.Χ. Εμείς επισκεφθήκαμε 4 από αυτά (Dolmen dei Paladini, Dolmen di Frisari, Dolmen di Albarosa, Dolmen della Chianca) και σας τα παρουσιάζουμε.

Δείτε το βίντεο πατώντας εδώ:Σχόλια