Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Νέες πλημμύρες στην Μάνδρα (Ιούνιος 2018), παλιές μελέτες (2013) // Η σωτηρία είναι αυτό, που περιμένουμε να'ρθεί.

Νέες πλημμύρες στην Μάνδρα 
(Ιούνιος 2018), 
παλιές μελέτες (2013). 
Η σωτηρία είναι αυτό, 
που περιμένουμε να'ρθεί.
Με απλά λόγια


Από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2017 στην Μάνδρα Αττικής, που κόστισαν 24 ανθρώπινες ζωές, λίγα έχουν αλλάξει. Στην ουσία απλά είχαν γίνει κάποιες τοπικές παρεμβάσεις και με αυτόν τον τρόπο η περιοχή είχε επανέλθει απλά στην πρότερη των καταστροφικών πλημμυρών του 2017 κατάσταση, χωρίς να έχουν γίνει άλλες τεχνικές παρεμβάσεις που θα προστάτευαν έστω και  μερικώς τους κατοίκους και τις περιουσίες τους. Έτσι λοιπόν στην πρόσφατη νεροποντή παρακολουθήσαμε τις ίδιες, απλά σε μικρότερη ένταση, τραγικές εικόνες.

Περί έργων αφήγησις

Επειδή η λέξη «έργα» στο μυαλό των ανθρώπων που υπέστησαν την τραγωδία, είναι συνώνυμη της  «θωράκισης» και της «προστασίας» θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα έργα που δρομολογούνται είναι βασισμένα σε παρωχημένα και εν πολλοίς ανεπίκαιρα δεδομένα.

Παρωχημένα και ανεπίκαιρα γιατί:

Η περίφημη μελέτη καταρχήν είναι του 2013.  Η περίφημη μελέτη προφανώς και δεν έχει λάβει υπόψη τις πυρκαγιές του 2016, στο όρος Πατέρα, ούτε τα νέα υδρολογικά δεδομένα από την καταστροφική πλημμύρα του 2017 αλλά ακόμα και αυτή του Ιουνίου  2018.


Η περίφημη μελέτη δεν προβλέπει  έργα «ορεινής υδρονομίας» , απαραίτητα για τη συγκράτηση του νερού και φερτών  υλικών, από  εκεί που ξεκινά το ρέμα. Δεν τολμά επίσης καν να ρίξει ένα κτίριο που είχε κτιστεί πάνω στο ρέμα Σούρες και το οποίο ευθύνεται κατά πολύ για τα συμβάντα του Νοεμβρίου 2017. Αυτό το ίδιο κτίριο, η μελέτη το αφήνει όρθιο και  αντ'αυτού  αποφασίζει "χάραξη νέας κοίτης  και εκτροπή της παλαιάς" του ρέματος. Δηλαδή με απλά λόγια τα λεφτά του κόσμου από τους φόρους  τα οποία είναι προορισμένα για την υλοποίηση της μελέτης, θα δοθούν για να σωθεί η ιδιοκτησία που καταπάτησε το ρέμα.


Επεξήγηση και με βίντεο του συγκεκριμένου σημείου. (ο σύνδεσμος στο συγκεκριμένο λεπτό):


Μάλιστα το πόρισμα της Δημόσιας Διοίκησης για τις πλημμύρες στη Μάνδρα αναφέρει χαρακτηριστικά:

Oικοδ. Άδεια 3742/1980

- Ο έχων ακέραια την ευθύνη της ακρίβειας της σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος της μελέτης ιδιώτης Μηχανικός, παρέλειψε να αποτυπώσει ως όφειλε στο από Απριλίου 1980 τοπογραφικό διάγραμμα της προς έκδοση οικοδ. αδείας, το διερχόμενο εντός της ιδιοκτησίας ρέμα, κατά παράβαση της υπ’ αριθμ. Ε.37608/5-11-1976 Απόφασης Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 361 Δ/1976), η οποία ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της αδείας. Αιτήθηκε δε την έκδοση οικοδ. αδείας για την ανέγερση κτιρίου στη θέση όπου διέρχεται το ρέμα και σε μηδενική απόσταση από αυτό.

- Η αρμόδια Δ/νση Πολεοδομίας Αιγάλεω στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκδόσεως της οικοδ. αδείας, δεν μερίμνησε ως όφειλε για την διενέργεια αυτοψίας, κατά παράβαση της υπ’ αριθμ. Ε.37608/5-11-1976 Απόφασης Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 361 Δ/1976).

Αποτέλεσμα των παραπάνω παραλείψεων ήταν να μην διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία η διέλευση του ρέματος εντός της ιδιοκτησίας και να εκδοθεί η οικοδομική άδεια για ανέγερση του βιομηχανικού κτιρίου, με τμήμα του ακριβώς επάνω στο διερχόμενο εντός της ιδιοκτησίας ρέμα κατά παράβαση των όρων και των περιορισμών δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδ. αδείας.


Η κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων κατασκευή του εν λόγω βιομηχανικού κτιρίου, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δομικής παρέμβασης – πίεσης, η οποία αλλοίωσε, υποβάθμισε και κατήργησε την φυσική κοίτη του ρέματος, εμποδίζοντας την ομαλή ροή των υδάτων και επιτείνοντας  την επιφανειακή κατάκλυση της γύρω περιοχής από την πλημμυρική απορροή της βροχόπτωσης προς τα κατάντη.

Αν είχε δοθεί εντολή, ήδη από τις πλημμύρες του 2017, να ξεκινήσει μια μελέτη, ή έστω η δραστική επικαιροποίηση της υπάρχουσας, που να περιλαμβάνει τα νέα δεδομένα της πραγματικότητας πλέον και όχι των μαθηματικών μοντέλων, σήμερα θα συζητούσαμε για την έγκριση μιας μελέτης, που εστιάζει στις ορθές λύσεις και όχι στην λογική: «κάνουμε έργα για να πούμε ότι κάνουμε έργα».  Γιατί «έργα βελτιωτικά και αναβάθμισης» είχαν βαφτιστεί και αυτά που έγιναν στην Μάνδρα και μπάζωσαν τα ποτάμια της πόλης με τα τραγικά σήμερα αποτελέσματα. 

Εικοσιτέσσερις  νεκροί και εκατοντάδες κατεστραμμένα όνειρα ανθρώπων είναι αρκετοί λόγοι για το κατεπείγον μια ορθολογικής όμως λύσης, περιβαλλοντικά και τεχνικά σωστής και κοινωνικά δίκαιης. Οι κάτοικοι της Μάνδρας δικαιούνται να ακούσουν και να δεχτούν μια λύση που πραγματικά θα λύσει το πρόβλημα τους. Μια λύση που η ίδια η μελέτη θεωρώντας ότι θα συναντήσει την αντίδραση των κατοίκων, δεν τους την πρότεινε καν πίσω στο 2013, όπως κυνικά γράφουν οι συντάκτες της.


Παρόλαυτα η μελέτη προχωράει ως έχει.Η λύση

Με αρετή και τόλμη μόνο η λύση είναι εφικτή. Οι επεμβάσεις πρέπει να εστιάζουν τόσο στα ορεινά, με έργα ορεινής υδρονομίας, από όπου ξεκινάει το ρέμα, όσο και στον αστικό και βιομηχανικό ιστό με διανοίξεις της κοίτης και την δημιουργία χωμάτινων επιφανειών. Αντιπλημμυρικό έργο είναι να φυτέψουμε δέντρα, όχι να ρίχνουμε τσιμέντα μέσα σε φυσικά οικοσυστήματα. Μάλιστα το ρέμα Σούρες, είναι χαρακτηρισμένο και ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ,σύμφωνα με την Υ.Α. 9173/1642 (ΦΕΚ 281/9/23-03-1993).

Το ρέμα Σούρες δεν τελειώνει στα πρανή του που ορίζουν το αυλάκι που βλέπουμε όλοι. Υπάρχει μια ευρύτερη παραρεμάτια ζώνη, η οποία είναι σχεδιασμένη από την φύση να πλημμυρίζει, μιας και οι πλημμύρες είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Στη Μάνδρα σχεδόν όλη η παραρεμάτια ζώνη έχει δομηθεί. Το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης από την άλλη μπορεί και χρειάζεται να ανοιχτεί και πάλι, χωρίς να γκρεμιστεί κάποιο σπίτι εκεί, απλά με αλλαγή των χρήσεων γης. Η κατασκευή ενός δρόμου στη θέση του ρέματος έδωσε στην πόλη ένα δρόμο, αλλά αφαίρεσε μία κοίτη με δυνατότητες διόδευσης πλημμυρών και ένα φυσικό χαρακτηριστικό μέσα στη πόλη. Τα τραγικά γεγονότα της μεγάλης πλημμύρας μας αναγκάζουν να ξανασκεφτούμε τι θέλουμε σε μια πόλη. Η Μάνδρα χρειάζεται να αποκαλύψει το ρέμα στην οδό Κοροπούλη.

Με λίγα λόγια η Μάνδρα και κάθε Μάνδρα αξίζει αυτό και μόνο αυτό:
Εδώ ορισμένες από τις εμφανίσεις στην τηλεόραση και στο ράδιο σχετικά με το θέμα:

Νέες πλημμύρες στην Μάνδρα (Ιούνιος 2018) | Ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος στον Παύλο Τσίμα.

 

 Μάνδρα | Έργα αλλά τι έργα; | ΣKAI ECO NEWS 7.7.2018 Μάνδρα | Αυτοψία με drone | Ιούλιος 2018 | Νέο ΚανάλιΜάνδρα | Αυτοψία Συλλόγου Ροή με την Ε.Ρ.Τ. (10.7.2018) Μάνδρα | 9 μήνες μετά τον Νοέμβριο του 2017. Τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου