Παιχνίδια ελληνιστικής περιόδου από το Πάριον της Προποντίδος // Γεωμυθική Προθήκη // Έκθεμα 2


 Γ ε ω μ υ θ ι κ ή   Π ρ ο θ ή κ η*


Έκθεμα 2: Παιχνίδια ελληνιστικής περιόδου από το Πάριον της Προποντιδος.


Σημείωση: Η ανακάλυψη χρεώνεται στην φίλη αρχαιολόγο Βασιλική Χριστοπούλου, η οποία ζει και εργάζεται στο νησί του Ασκληπιού, την πανέμορφη Κω. Την ευχαριστούμε για την άδεια να αποτελέσει την δεξαμενή υλικού μας για μικρές και όμορφες αρχαιολογικές ανακαλύψεις.


*Η Γεωμυθική Προθήκη είναι ένα Ψηφιακό Μουσείο, το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται, με άγνωστα κατά κύριο λόγο ευρήματα, τα οποία προέρχονται από τον χώρο της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της λαϊκής παράδοσης, των ανθρωπιστικών επιστημών και φυσικά ευρήματα που σχετίζονται με τις Γεωεπιστήμες.

Σε παραλληλία με τα μεγάλα και αναλυτικά άρθρα της Γεωμυθικής, οι αναρτήσεις της Γεωμυθικής Προθήκης, θα είναι μικρές, στοχευμένες και επικεντρωμένες στο συγκεκριμένο εύρημα και την μικρή η μεγάλη ιστορία που κουβαλάει.


Σχόλια